[Hlavní stránka]              [SBS VOKR]              [Rovos s.r.o - Prodej bezpečnostních tabulek]

Jiří Vorlíček, odborná poradenská služba v oblasti požární ochrany

      Soukromá agentura Jiří Vorlíček nabízí své služby v oblasti požární ochrany, a to na úseku preventivní a kontrolní činnosti, ve smyslu zákona č.133/85Sb.v úplném znění zákona č. 67/2001 Sb. a prováděcí vyhlášky o požární ochraně č. 246/2001 Sb. a odbornou poradenskou službu včetně posouzení staveb a stavební dokumentace dle ČSN 730802 s následným dozorem při výstavbě objektů a účasti na kolaudačním řízení.

      Dále zajišťujeme odborné školení zaměstnanců v oblasti požární ochrany podle Zákona o požární ochraně, včetně zpracování základní dokumentace požární ochrany pro podnikatelské objekty a organizace, vyplývající z požadavku zákona o Požární ochraně,např. zpracování evakuačních plánů, řádu pro ohlašovnu požárů a další potřebnou dokumentaci.
      Současně nabízíme odbornou službu ve sporných případech při objasňování příčin požárů, účast při soudních sporech a jednáních při řešení problémů požární ochrany organizace na Hasičském záchranném sboru v Nymburce i v jiných okresech v případě, že jsou zde umístěny vaše provozovny nebo filiálky.
      Nabídka uvedené činnosti je Vám předkládána na základě zjišťovaných nedostatků a závad z hlediska požární ochrany v mnoha organizacích, což se projevuje zejména při kontrolní činnosti státních orgánů ( Hasičských záchranných sborů) nebo při následcích požárů, kdy dochází k následným finančním sankcím a organizacím vznikají vysoké peněžní ztráty. Dále v návaznosti na Zákon o pojišťovnictví.

      Rozhodnete-li se pro naše služby, vyšleme do vaší organizace našeho zaměstnance, který zjistí přímo ve vaší organizaci stav v zajištění požární ochrany objektu a posoudí co je třeba učinit pro zajištění kvalitních služeb v rámci zabezpečení požární ochrany a na základě vzájemné dohody a následně uzavření Mandátní smlouvy, bude trvale pečovat o tuto oblast ve vaší organizaci. Současně budou dohodnuty finanční náklady na naše služby tak, aby byly pro obě strany ekonomicky výhodné.

      Činnost naší agentury vychází z dlouholetých zkušeností v oblasti požární ochrany ve službách v požárních útvarech a opírá se o spolupráci s Hasičským záchranným sborem v Nymburce, kterým byla naše činnost konzultována a schválena.

Jiří Vorlíček - majitel
osoba odborně způsobilá
Kozinova 750/II
290 01 Poděbrady

-kontaktní adresa zde.