[Hlavní stránka]              [Požární ochrana]              [Rovos s.r.o - Prodej bezpečnostních tabulek]

Soukromá bezpečnostní a detektivní agentura VOKR Vorlíček Jiří

    Dovolujeme si Vám představit naší agenturu VOKR. Firma byla založena v roce 1991 a hlavním předmětem činnosti se stala detektivní činnost a vymáhání pohledávek. V průběhu let se činnost firmy rozšiřovala a přizpůsobovala požadavkům klientů. V roce 1994 se firma stala členem Klubu soukromých bezpečnostních a detektivních služeb. V dnešní době poskytujeme našim klientům služby založené na dlouholeté zkušenosti, serióznosti, se zaručením naprosté diskrétnosti. Součástí naší firmy je agentura Požární ochrany.

Sledování pohybu

- zajistíme sledování pohybu osob i firem, které rychle mění svá sídla. Zároveň zajistíme i vyhledání osob a firem, které se ztratili z Vašeho dohledu. Včetně zjišťování všech dostupných informací k osobám i firmám. V případě zájmu klienta lze tyto pátrací služby dokumentovat běžně dostupnou technikou.

Vymáhání finančních prostředků

- zajistíme návratnost Vašich pohledávek mimosoudní cestou. Případně zajistíme firmy pro provedení zápočtů pohledávek. Vedeme jednání s dlužníky včetně převzetí finančních prostředků, případně nepeněžního plnění. V případě špatné vymahatelnosti zajistíme ošetření pohledávky platebním rozkazem a exekucí v dlouhodobé spolupráci s exekutorskými úřady. Zabavené movité věci exekutorem převezeme vlastní autodopravou na příslušný exekuční úřad k provedení dražby. V jednání se soudy máme zkušenosti a jsme schopni toto jednání značně urychlit a zajistit spolupráci s právníky, případně obecnými zmocněnci na účelem vyřešení návratnosti nedobytné pohledávky.

Převozy cenin a finančních prostředků

- zajistíme převoz cenin a finačních prostředků na území celé České republiky.

Získávání informací k obchodním partnerům

- zjistíme pro Vás informace o solventnosti vašich současných i nových obchodních partnerů. Informace o majetku, pověsti, serióznosti, apod.. Tyto službu lze využít před uzavřením nových obchodních smluv, poskytnutím zakázek a půjček.

Zprostředkovatelská a obchodní činnost

- zajistíme prodej Vašeho zboží, rozprodej nepotřebného firemního majetku. Případně prodej zboží a majetku převzatého jako nepeněžní plnění za pohledávky.

Nabízíme přijatelné ceny. Ceny za veškeré služby jsou smluvní a jsou dohodnuty před uzavřením smluvního vztahu. Cena je závislá na náročnosti zakázky, přání klienta a v neposlední řadě na časovém ohraničení smluvního vztahu.

Veškeré služby poskytujeme na základě platných oprávnění a potřebných osvědčení. Služby jsou vykonávány v rámci platných právních norem našeho státu.

Těšíme se na případnou obchodní spolupráci.
Bližší informace získáte na výše uvedených telefonních číslech


Požární ochrana

Rovos s.r.o - Prodej bezpečnostních tabulek